ROTARY

Rotary insanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek ve dünyada barış ve iyi niyeti yaymak amacıyla, dünyadaki iş ve meslek sahibi 1.2 milyon bireyin birleşmelerinden meydana gelmiş bir kuruluştur.

Dörtlü Deney
Rotaryenlerin en çok kullandıkları ve söyledikleri bir iş ahlâkı dünya kuralı vardır ki buna "Dörtlü Deney" diyoruz.
 

"Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız: 

1) GERÇEĞE UYGUN MU? 

2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ? 

3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI? 

4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?"

Rotary'nin 6 öncelikli hizmet alanı

 

Tüm dünyadaki Rotary kulüpleri aynı ortak hedefler çerçevesinde dünyamızı ve yaşadığımız çevreyi daha güzel ve yaşanır kılmak için gönüllü olarak çalışmaktadır.

 

Barış ve anlaşmazlıkları önleme / çözme


Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını desteklemek için eğitim ve öğretim sağlıyoruz.

Hastalıkları önleme ve tedavi


Tıbbi giderler yüzünden her yıl 100 milyondan fazla insan yoksulluk içine itiliyor. Çocuk felci, HIV / AIDS ve sıtma gibi büyük hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı oluyoruz.

Su ve Hijyen


2.5 milyardan fazla insan yeterli temiz suya erişememektedir. Toplumların sürdürülebilir su ve temizleme sistemleri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz ve temiz su ve temizleme konusunda eğitim veriyoruz.

Anne ve çocuk sağlığı


Beslenme yetersizliği, sağlığın kötü olması ve temizliğin yetersiz olması nedeniyle her yıl beş yaşın altındaki en az 7 milyon çocuk ölüyor. Bebeklere aşı ve antibiyotik sağlamakta, tıbbi bakıma erişimi iyileştirmekte ve sağlık hizmeti sunucularına yardımcı olmaktayız.

Temel eğitim ve Okuryazarlık


Dünya genelinde 67 milyon çocuğun eğitime erişimi yok. Temel eğitim verilmesini ve okur-yazarlığı destekliyoruz, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltıyor ve yetişkin okur yazarlığını artıyoruz.

Ekonomik ve Toplumsal gelişim


Yaklaşık 1,4 milyar işsiz insan, günde 1,25 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı geliştirmeye ve bireyleri ve tüm toplulukları ekonomik olarak güçlendiren fırsatlar yaratmaya yardımcı oluyoruz.

ROTARY TÜRKİYE

Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara'da kurulmuştur.

1951 ve 1952 yılları arasında gazeteci Falih Rıfkı Atay, gazeteci Ahmet Emin Yalman, Prof. Şükrü Esmer tarafından girişimlerde bulunulmuş ancak bu girişimler başarılı olmamıştır.

1952 yılı içinde Oğuzhan Koraltan tarafından başlatılan ikinci girişimde Nail Avunduk ve Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ün kurucu üye olduğu Ankara Rotary Kulübü 1954 tarihinde kurulmuştur. 

23 Mart 1955 yılı içinde Charter alan Ankara Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary kayıtlarında Türkiye'nin ilk rotary kulübüdür. Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşkent, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo bu kulübün kurucu üyeleridir.

Ülkemizin ikinci Kulübü İstanbul Rotary Kulübü olup, 8 Şubat 1956 yılında, Oğuzhan R. Koraltan, Paul Ziegler, Hasan Akev, Ahmet Rıfat Bereket, Ümit Kırdar, John A. Caouki, Ferit Sporel, Eli Rosenthal, Osman Aytuğ ve Hugh J. Beard tarafından kurulmuştur.

Türkiye'de kurulan üçüncü Rotary Kulübü İzmir Rotary Kulübüdür. Bu kulüp İstanbul Rotary Kulübü'nden Nejat Eczacıbaşı ve John Cauki'nin girişimleri ile kurulmuştur. İlk Toplantısını 9 Ocak 1961'de yapan İzmir Rotary Kulübü'nün kurucuları arasında Sadi Aral, Cemil Atalay, Muvahhit Atamer ve Süreyya Birsel vardır.

Dördüncü Rotary Kulübü de yine İstanbul Rotary Kulübü'nün öncülüğünde Zübeyir Seyhan'ın girişimleri ile 12 Haziran 1963'de kurulan Bursa Rotary Kulübü'dür.

Türkiye'de ilk Rotary Kulübü'nün kurulduğu 1954 yılından 1964 yılına kadar geçen ilk on yıl içinde kulüp sayısı dördü geçmemiştir. 1965 yılında bunlara Çankaya ve 1966 yılında da Samsun Rotary Kulüpleri eklenmiştir.

Bugün ülkemizde 2420, 2430, 2440 Nolu 3 Bölgede 228 Rotary Kulübü ve 6.000'e yakın Rotaryen vardır.


Türkiye yanında 7 ülkeyi de kapsayan Bölgemiz 2430'da mevcut kulüp sayısı 93 ve Rotaryen sayısı 2.200 civarındadır.

Adana'da Rotary, tüm canlılığı, kalıcı hizmetleri ve projeleri ile 7 kulüp tarafından yaşanmakta, yaşatılmaktadır. Adana'da bulunan Rotary kulüpleri, kuruluş tarihi sırasıyla;


Adana'da 224 Rotaryen bulunmaktadır. İlimizde ayrıca Adana, Seyhan, Çukurova, Güney ve 5 Ocak Rotary kulüplerinin yaşı 18 ile 30 arasında olan genç kadın ve erkeklerin toplumda sorumlu birer vatandaş olmaları ve liderlik potansiyeline sahip kişilik kazanmaları için hamiliğini yaparak kurdukları Adana, Seyhan, Çukurova, Güney ve 5 Ocak Rotaract kulüpleri bulunmaktadır.